Hoe schrijf je goede teksten? Gerenommeerde tekstschrijver aan het woord!

hoe schrijf je een goede tekstVeel mensen onderschatten het belang van het schrijven van een goede tekst. Of ze vinden het lastig om een goed essay of een goed verhaal neer te zetten.

Net zoals bij alle andere vakgebieden, is het schrijven van een goede tekst ook aan regels verbonden. Volg de basisregels van het tekstschrijven en je zult al snel zien dat je teksten verbeteren en je lezersaantal verveelvoudigt.

In dit artikel ga ik je exact vertellen wat de belangrijkste dingen zijn om je doelgroep te boeien met je teksten. Al doende leert men en fouten maken zorgt ervoor dat je beter word. Hup aan de slag dus!

Hoe schrijf je goede teksten?

Een goede tekst schrijven is niet zo lastig als sommige mensen denken. Teksten die goed leesbaar zijn en die door mensen als ‘prettig’ en ‘toegankelijk’ worden ervaren, hebben een paar dingen met elkaar gemeen. Zo kennen ze een logische opbouw en zijn ze doelgroepgericht geschreven.

Voor je aan de slag gaat

Voor je met het schrijven van je tekst begint, is het verstandig om je een aantal zaken af te vragen. Ten eerste; wat ga je schrijven? Ten tweede; voor wie ga je schrijven. Ten derde; wat wil je met je tekst bereiken. Pas als je deze drie vragen helder voor de geest hebt, kun je aan de slag gaan met het daadwerkelijke schrijfwerk.

1. Wat ga je schrijven?

Vaak heb je al, voordat je begint me schrijven, een idee waar je tekst over moet gaan. Misschien schrijf je de tekst in opdracht of loop je al een tijdje rond met het idee. Belangrijk is om je idee concreet te maken.

Sommige ideeën zijn namelijk te omvangrijk voor een tekst. In dat soort gevallen kan het helpen om vooraf een mindmap te maken en daarin alle deelonderwerpen over je idee weer te geven.

Een mindmap maken

Als je een tekst wilt schrijven over een breed onderwerp, doe je er verstandig aan om alle deelonderwerpen eerst overzichtelijk te maken in een mindmap.

Van daaruit kun je snel zien welke deelonderwerpen je wel en welke deelonderwerpen je niet in je tekst wilt opnemen. Een mindmap is daarnaast een slimme manier om alvast inzage te krijgen in hoe je je tekst later wilt structureren.

mindmap

2. Voor wie ga je schrijven?

De vraag voor wie je gaat schrijven, is de vraag naar wie de doelgroep van je tekst gaat worden. Als je teksten in opdracht schrijft, weet je vaak al voor wie je aan de slag moet.

Het is belangrijk om je doelgroep enigszins te kennen, alleen dan kun je een tekst schrijven die de doelgroep zal lezen en waar de doelgroep wat aan heeft.

Geïnformeerde doelgroep versus de lezer als leek

Bij de vraag naar de doelgroep hangt het er met name vanaf hoeveel je lezers al weten van het onderwerp waarover jij je tekst gaat schrijven. Weet de doelgroep al veel van het onderwerp, dan spreek je over ‘geïnformeerde lezers’ en zul je dus weinig uit hoeven te leggen in je tekst.

Ook kun je dan gebruikmaken van termen en vakjargon. Weet je lezer niets of nog maar heel weinig van het onderwerp af, dan kies je ervoor om ook de basisbeginselen van het onderwerp uit te leggen.

3. Wat wil je met je tekst bereiken

Naast de doelgroep, is dit de vraag die zich richt op het doel van de tekst: wat wil je ermee bereiken? Wil je dat mensen er iets van leren, dan schrijf je een informatieve tekst. Wil je dat mensen gewoon een leuk stuk lezen?

Dan kies je voor een diverterende tekst. Wil je de mensen overhalen of overtuigen? Dan schrijf je een wervende tekst.

Een goede informatieve tekst schrijven

Zoals de omschrijven al zegt, ‘informeert’ een informatieve tekst de lezer over een bepaald onderwerp. Deze vorm van een zakelijke tekst geeft uitleg en informatie.

Het is de bedoeling dat de lezer na het lezen van het stuk, iets meer weet over onderwerp. Een informatieve tekst hoeft niet saai te zijn. Het is juist de kunst om ook van een informatieve tekst, een prettig leesbaar artikel te maken.

Een diverterende tekst lees je voor de ontspanning

Een diverterende tekst wordt ook wel een ‘verstrooiende tekst’ genoemd en heeft als doel de lezer ontspanning te bieden. De nadruk ligt dus niet op het overbrengen van informatie, zoals dat bij een informatieve tekst wel het geval is.

Dat wil echter niet zeggen dat een diverterende tekst niet ook informatief kan zijn of een informatieve tekst geen ontspanning kan bieden.

Een lezer overtuigen met je tekst

Een wervende tekst heeft als doel de lezer te overtuigen van je boodschap. Het kan zijn dat je de lezer wilt aanzetten tot een aankoop, maar het kan ook zijn dat je de lezer wilt overtuigen van een mening.

In het geval van een mening kun je ook kiezen om een opiniestuk te schrijven. Het is nog een hele kunst om een goede overtuigende tekst te schrijven, zonder dat je belerend wordt.

Doel en doelgroep zijn bekend, hoe nu verder?

Als je het doel van je tekst en je doelgroep bekend zijn, kun je aan de slag. Het is handig om je mindmap te gebruiken en op basis daarvan een kapstok te maken voor je tekst; een soort grove indeling. Je begint bijvoorbeeld met de structuur. Dit is de vorm waarin in je je tekst wilt gieten.

doelgroep

Structuur aan een tekst geven

De structuur van de meeste teksten bestaat grofweg uit de indeling: Kop, inleiding en hoofdtekst. De hoofdtekst is vaak weer opgedeeld in paragrafen, die vooraf worden gegaan door een tussenkop.

De onderwerpen van je mindmap kunnen dienen als tussenkoppen, waaronder je het onderwerp van die alinea bespreekt.

Interpunctie is belangrijk

Het gebruik van interpunctie is essentieel om een prettig leesbare en goede tekst te schrijven. Interpunctie wil zeggen; het gebruik van punten, komma’s, dubbele punten en puntkomma’s. Het is daarnaast belangrijk om ritme in je zinnen te hebben.

Ritme in je zinnen

Een tekst die alleen bestaat uit lange zinnen leest niet fijn, net zo min als een tekst die is opgebouwd uit alleen maar korte, staccatozinnen dat doet.

Je houdt de aandacht van de lezer goed vast door korte en lange zinnen met elkaar af te wisselen. Door ritme in je zinnen in te bouwen, maak je de tekst aansprekend en prettig leesbaar.

Een begin, een midden en een eind

Een goedgeschreven tekst heeft een begin, een midden en een eind. In het begin wordt vaak een stelling geponeerd of een probleem neergezet.

In het midden van een tekst worden argumenten voor en tegen de stelling gegeven of worden verschillende oplossingen van het probleem besproken. Een goede tekst eindigt vaak met een korte samenvatting, gevolgd door een conclusie.

Het nut en de noodzaak van proeflezers

Als je tekst klaar is, is het verstandig om deze aan een aantal mensen te laten proeflezen. Dat hoeven geen tientallen lezers te zijn, vaak volstaan twee of drie proeflezers.

als student geld verdienen online

Maak aan je lezers duidelijk waar ze op moeten letten. Gaat het je voornamelijk om de logica van het verhaal of wil je dat ze letten op spel- en taalfouten? Proeflezers zijn onmisbaar bij het schrijven van een goede tekst.

Je tekst publiceren

Je hebt je tekst geschreven en de proeflezers waren tevreden. Vaak sleutel je aan de hand van het commentaar van je lezers nog een beetje aan je tekst, maar uiteindelijk ben je tevreden en kan je tekst worden gepubliceerd. Een tekst kan geschreven zijn voor ‘papier’ of voor ‘online’.

Het verschil tussen papier en online

Schrijf je voor ‘online’, dan zul je sneller gebruikmaken van kortere alinea’s en meer tussenkopjes plaatsen. Het voordeel van online teksten is dat ze vaak snel aan te passen zijn.

Teksten op papier hebben het risico dat ze snel verouderen. Bij een papieren uitgave zit je vaak aan een maximaal aantal woorden gebonden.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: